Strona główna Mapa serwisu Kontakt Logo

Zmiana

Po ponaddwudziestoletniej obecności Pro Helvetii w Europie Środkowo-Wschodniej kulturalne związki tego regionu ze Szwajcarią wydają się silne i trwałe. Z tego powodu Fundacja oficjalnie zamknęła swoje warszawskie przedstawicielstwo w grudniu 2013. Program kończący działalność Pro Helvetii Warszawa składał się z trzech dyskusji pod wspólnym hasłem „Kultura wobec transformacji”, z udziałem menedżerów kultury z Egiptu, Rosji, Polski i ze Szwajcarii. Dokumentacja foto.

Friendly Interest

Zamykając swoje warszawskie przedstawicielstwo w Europie Środkowo-Wschodniej, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia zwróciła się do brytyjskiego pisarza i badacza kultury, François Matarasso, z prośbą o napisanie eseju, który Państwu prezentujemy. Nie jest on ani ewaluacją programu Pro Helvetii Warszawa, ani inwentarzem jej dwudziestoletnich osiągnięć. To refleksja nad metodami i celami wymiany kulturalnej z krajami i regionami przechodzącymi transformację. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju analiza może okazać się pomocna dla wszystkich zaangażowanych w międzynarodową współpracę kulturalną. Publikację w formacie pdf można ściągnąć tutaj.

Projekty – co teraz?

Ponieważ Pro Helvetia Warszawa zakończyła swoją działalność w grudniu 2013, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych pomiędzy Szwajcarią a Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją i Węgrami należy kierować do centrali Pro Helvetii w Zurychu. Kryteria przyznawania dotacji i terminy składania wniosków znajdą Państwo na stronie www.prohelvetia.ch/applications  


 
 
 

Pro Helvetia Warszawa - Przedstawicielstwo Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury