Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – teoria i praktyka nowoczesnej psychoterapii

0
3093

Powstałe blisko 20 lat temu Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest organizacją, która jednoczy najwybitniejszych rodzimych przedstawicieli, tworzących standardy profesjonalnej psychoterapii. Prowadzi też wysoko cenioną działalność dydaktyczną, organizując między innymi specjalistyczne szkolenia.

Czym jest Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

Częścią oferty edukacyjnej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (https://www.kcp.com.pl/), do tego mającą rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jest Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej. Pod tym pojęciem kryje się specjalistyczne, podyplomowe szkolenie. W jego trakcie uczestnicy poznają szczegółowo, na czym polega psychoterapeutyczne podejście psychodynamiczne.

Założenia szkolenia

Podstawowym założeniem, jakie przyświeca Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, jest rozwój osobisty oraz uczestników szkolenia. Dokonuje się on na kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest ewolucja relacji nauczyciel – uczeń. Oprócz tego do rozwoju służą też powszechnie znane narzędzia dydaktyczne jak wykłady, seminaria, warsztaty oraz zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy w czasie superwizji, indywidualnych i grupowych.

W warstwie teoretycznej przekazywana wiedza opiera się na połączeniu różnych nurtów psychoanalizy. Teoria uwzględnia oczywiście specyfikę psychopatologii pacjenta oraz warunki, w jakich stosowana jest psychoterapia.

Dla kogo jest szkolenie

Twórcy Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej kierują to szkolenie do wszystkich tych, którym bliska jest chęć niesienia innym pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej. Niesienia jej w każdych warunkach. Szkoła jest też nakierowana na tych, którzy już pracują zawodowo, ale chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową, cenną wiedzę.

Przyjęcie i ukończenie SPP

O przyjęciu do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej decyduje komisja na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego, ewentualnie również na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Niestosowanie się do wymogów formalnych Szkoły, może spowodować usunięcie uczestnika.

Nauka odbywa się w etapach. Uczestnik może otrzymać na życzenie zaświadczenie o ukończeniu konkretnego etapu. Zakończenie nauki w Szkole wieńczy dyplom, który otrzymuje się pod warunkiem zrealizowania pełnego programu szkolenia, potwierdzonego pozytywnym zaliczeniem testów, pisemnych prezentacji przypadków połączonych z dyskusją z superwizorami Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (https://www.kcp.com.pl/) oraz rekomendacją superwizora prowadzącego.

[Głosów:3    Średnia:3.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ